menu

Sociale driegeleding 

Achtergronden

De sociale driegeleding, beschreven door Rudolf Steiner, vormt voor onze tijd het oerbeeld van een menswaardige samenleving. In zo’n samenleving kan de mens:

 • Zich in vrijheid ontwikkelen en ontplooien.
 • In gelijkheid meebesluiten over de inrichting van de samenleving.
 • In broederschap samenwerken om in elkaars behoeften te voorzien.

Daarmee hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap elk hun eigen gebied binnen de samenleving:

 • Vrijheid in het gebied van onderwijs, religie, wetenschap en kunst.
 • Gelijkheid in het gebied van recht en politiek.
 • Broederschap in het gebied van de economie.

Door deze gebieden van elkaar te onderscheiden kunnen ze zich elk naar hun eigen aard ontwikkelen. Iedere mens en elke onderneming neemt op een of andere manier deel aan al deze drie gebieden. Het onderscheid er tussen is belangrijk, omdat een andere wetkhoudig en een andere werkmethode noodzakelijk wordt, zodra een ander werkgebied wordt betreden.

In het perspectief van de sociale driegeleding is de economie het gebied waar broederschap de grondhouding zou moeten zijn.

Voor de Sleipnirondernemers betekent dit:

 • Dat de behoefte van de consument het uitgangspunt van het ondernemen is.
 • Dat de prijsvorming transparant is.
 • Dat het prijsniveau zodanig is dat allen die aan een product hebben meegewerkt op een menswaardige wijze kunnen bestaan.
 • Dat naar associatieve verbindingen met consumenten en met andere bedrijven gezocht wordt waarin samenwerking, overleg en wederkerige belangen centraal staan.
 • Dat eigendomsrechten niet verhandelbaar zijn, dat wil ook zeggen dat er geen privébezit van kapitaal of productiefactoren wordt opgebouwd.
 • Dat bij overdracht van vermogen, kapitaalsgoederen en productiefactoren deze overdracht niet gezien wordt als een koop- verkoop overeenkomst, maar als een overdracht van ondernemer naar ondernemer. Bij zo'n overdracht speelt veel meer dan waarde- en prijsbepaling van de over te dragen goederen en rechten.

Overwinsten van Sleipnir worden incidenteel weggeschonken aan initiatieven die werken aan de vrije ontwikkeling van mensen: vruchtbare toekomstkiemen zijn te allen tijde verbonden met mensen en hun capaciteiten.