menu

Korte berichten 

Conferentie over eigendom

Op 9 maart 2020 wordt er een conferentie georganiseerdover eigendom.

De conferentie is georganiseerd door de Sleipnircoöperatie. Een groep van samenwerkende ondernemers die al meer dan 30 jaar anders met eigendom en kapitaal omgaan. De Eigendomsconferentie is voor ondernemers en medewerkers die graag meer willen weten over de functie van eigendom in relatie tot o.a. eigenaarschap, financiering, winstbestemming, visie en missie, bedrijfsopvolging en samenwerken. Ze de website 'Eigendomsconferentie' voor meer informatie.

Sleipnr coöperatie is opgericht

Om het samenwerken van de aangesloten bedrijven te verbeteren en om het makkelijker te maken dat bedrijven zich aansluiten is de Sleipnir coöperatie opgericht. Aangesloten bedrijven zijn verplicht lid van deze coöperatie.

Bedrijven die overwegen om zich aan te sluiten kunnen lid worden. Zij worden dan uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen die door de coöperatie worden georganiseerd. Gedurende twee jaar kunnen ze op deze manier kennismaken met Sleipnir, de achtergronden en met de mensen en bedrijven die daarbij zijn aangesloten. Zo kan weloverwogen besloten worden om zich al dan niet aan te sluiten bij de stichting Sleipnir, en neutralisatie van het bedrijfskapitaal in de eigen doelstellingen op te nemen.

Ook particulieren kunnen lid worden van de Sleipnir coöperatie. Zij kunnen dit doen om mede de doelstellingen van stichting Sleipnir te ondersteunen, of uit solidariteit met een of meer van de aangesloten bedrijven. Particuliere leden worden wel uitgenodigd voor alle activiteiten die worden georganiseerd, maar kunnen niet deelnemen aan het liquiditeisfonds en aan de raad van bedrijven.

In onderling overleg is het mogelijk om een lening te verstrekken aan stichting Sleipnir en/of aan de Sleipnir coöperatie. Met dit geld worden leningen en/of deelnames gefinancierd in de aangesloten bedrijven. Zo kan het geheel worden versterkt en worden we steeds onafhankelijker van bancaire leningen.