menu

Geschiedenis 

Achtergronden

Stichting Sleipnir is in het leven geroepen door de vennoten van groothandel Odin CV (nu deel van Coöperatie Odin u.a.), bij de oprichting van hun bedrijf in 1983. Zij waren van mening dat hun economische initiatief een goede verbinding moest krijgen met het culturele leven, omdat dat het culturele leven de bron is van de door hen gebruikte inzichten en achtergronden. Het gaat hierbij met name over inzichten me betrekking tot mens en maatschappij, die uit de Antroposofie voortkomen. Bovendien wilde men een goede bestemming geven aan mogelijke 'overwinsten' die in het economische leven kunnen ontstaan. Met behulp van stichting Sleipnir wilde men het bedrijfskapitaal neutraliseren, dat wil zeggen dat het bedrijfskapitaal geen persoonlijk eigendom kan worden, maar gezien wordt als het eigendom van het bedrijf zelf.

Uitgangspunt was ook dat medewerkers bij Odin geen werknemers, maar mede-ondernemers zouden moeten kunnen zijn, om vol in het leven en het werk te kunnen staan. Deze gedachten en uitgangspunten werden door een aantal andere ondernemers herkend, waardoor tot nu toe al een tiental bedrijven zich bij Sleipnir heeft aangesloten.

De samenwerking van Stichting Sleipnir en deze bedrijven is juridisch vormgegeven in verschillende commanditaire vennootschappen en deelnames, waarbij de stichting de stille vennoot of aandeelhouder is. Hierdoor is tot in de vorm duidelijk gemaakt, dat de stichting werkelijk gesprekspartner is en dat tevens een juridisch recht op een winstaandeel is vastgelegd. Meer informatie over de aangesloten bedrijven kunt u vinden via de website van de Sleipnir coöperatie.