menu

Geschiedenis 

Achtergronden

Stichting Sleipnir is in het leven geroepen door de vennoten van groothandel Odin CV (nu deel van Coöperatie Odin u.a.), bij de oprichting van het bedrijf in 1983. Zij waren van mening dat hun economische initiatief een goede verbinding moest hebben met het culturele leven, omdat dat de bron is van de door hen gebruikte inzichten en achtergronden. Bovendien wilde men een goede bestemming geven aan 'overwinsten' die in het economische leven ontstaan en wilde men het bedrijfskapitaal neutraliseren.

Uitgangspunt daarvoor was dat medewerkers bij Odin geen werknemers, maar mede-ondernemers zouden moeten kunnen zijn, om vol in het leven en het werk te kunnen staan. Deze gedachten en uitgangspunten werden door enkele andere ondernemers herkend, waardoor tot nu toe een zestal bedrijven zich bij Sleipnir heeft aangesloten.

De samenwerking van Stichting Sleipnir en deze bedrijven is juridisch vormgegeven in verschillende commanditaire vennootschappen, waarbij de stichting de stille vennoot is. Hierdoor is tot in de vorm duidelijk gemaakt, dat de stichting werkelijk gesprekspartner is en dat tevens een juridisch recht op een winstaandeel is vastgelegd.