menu

ANBI-gegevens 

Naam: Stichting Sleipnir
Fiscaal nummer (RSIN): 8031.03.463

Contactgegevens Stichting Sleipnir

Benedictinessenhof 34
4818 BV Breda

KvK nummer 41239756

Bestuurssamenstelling

  • J.J.C. Saal - voorzitter/secretaris
  • B.M.M. Gevonden - penningmeester

Beleidsplan

Beleidsplan-stichting-Sleipnir2019.pdf

Beloningsbeleid

Bij de stichting zijn geen mensen in dienst.
Het bestuur werkt zonder bezoldiging.
Reiskosten kunnen gedeclareerd worden.

Doelstelling

De doelstelling van stichting Sleipnir is: Het bevorderen en toepassen van de sociale impuls, die vanuit de antroposofie is geformuleerd. Hierbij staat de sociale hoofdwet centraal, die door Rudolf Steiner is geformuleerd. Daarnaast is het maatschappelijke ordeningsprincipe, bekend onder de naam "driegeleding", van belang.

Sociale hoofdwet: Het welzijn van een gemeenschap zal toenemen, naarmate de leden van deze gemeenschap hun behoeftes bevredigen uit de prestaties van anderen, dat wil zeggen naarmate zij meer van de opbrengsten van hun prestaties aan anderen beschikbaar stellen.

Sociale Driegeleding wil zeggen dat het belangrijk is voor een gemeenschap om zich zo te ordenen dat drie verschillende levensgebieden een eigen bestuur kennen en dat vrijheid wordt nagestreefd in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in het economisch leven.

Stichting Sleipnir concentreert haar doelstelling vooral op het neutraliseren van bedrijfsvermogen. Dat wil zeggen dat he vermogen dat in gezamenlijk bezit werkzaam is in bedrijven niet het eigendom kan worden van privé personen, maar dat dit ondergebracht wordt in een stichting. Hierdoor kan dit vermogen wel door ondernemers worden ingezet voor hun bedrijf, maar niet persoonlijk te gelde worden gemaakt.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In de afgelopen jaren heeft de stichting haar doel als volgt proberen te bereiken:

  • Door deel te nemen in verschillende bedrijven die achter de doelstelling van de stichting staan.
  • Door inhoudelijke bijeenkomsten te beleggen, waarin uitgangspunten en werkwijze worden besproken met aangesloten bedrijven en andere belangstellenden.
  • Door een Raad van Bedrijven in te richten, waarin de aangesloten bedrijven overleg kunnen voeren en waar oplossingen gezocht worden die bij individuele leden naar voren komen.
  • Door brochures uit te geven die inhoudelijk ingaan op de uitgangspunten van de werkwijze van stichting Sleipnir. Er zijn inmiddels 3 brochures uitgekomen.
  • Door gesprekken aan te gaan me geïnteresseerde mensen en bedrijven, waarin achtergronden, doelstellingen en werkwijze worden besproken.

Financiële verantwoording

fin-gegevens-2014---2019.pdf