menu

Achtergronden 

Activiteiten

Neutraliseren van kapitaal

Het neutraliseren van bedrijfskapitaal van de aangesloten bedrijven is de hoofd-activiteit van Stichting Sleipnir . Met neutraliseren van bedrijfskapitaal wordt bedoeld, dat het vermogen van een onderneming geen persoonlijk eigendom blijft maar gemeenschappelijk eigendom wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat ondernemers een bedrijf teveel als hun persoonlijk eigendom gaan beschouwen en hun besluiten teveel door egoïsme en/of winstbejag worden geleid. Uiteindelijk is een bedrijf van zichzelf maar wordt beheerd door ondernemende mensen. Het gezamenlijke vermogen wordt in de loop van de tijd opgebouwd door de inzet van alle betrokkenen: ondernemerschap, medewerkers, toeleveranciers en afnemers.

Continuïteit verzorgen

Doordat het eigendomsrecht van de ondernemers wordt beperkt, wordt het ook beter mogelijk om als ondernemer in en uit te treden, zonder onhaalbare financiële consequenties. De ondernemer die de uittredende ondernemer opvolgt hoeft niet alle waarden die in het bedrijf aanwezig zijn financieel over te nemen. Het in- en uittreden van mensen wordt hierdoor meer een ontwikkelingsvraag van mens en organisatie en minder een financiële vraag, namelijk of iemand over voldoende vermogen kan beschikken om het bedrijf te kunnen kopen. Menselijke vermogens (ondernemerscapaciteiten!) kunnen op deze manier bij een overdracht zwaarder wegen dan financiële vermogens, waarmee de continuïteit van een onderneming gediend is. Het kopen van een bedrijf kan uiteindelijk toch gezien worden als een soort slavernij op bedrijfsniveau.

Waarom neutraliseren?

Om de economie dienstbaar te maken aan de mens en milieu, is het noodzakelijk om beslissingen te nemen die niet alleen op een deelbelang (bijvoorbeeld een groeps- of eigenbelang) zijn gebaseerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt rekening met een zo groot mogelijk geheel.

De drang naar hoger rendement wordt in de moderne economie vaak veroorzaakt door persoonlijk eigendom van bedrijven of aandelen van bedrijven en staat in veel gevallen op gespannen voet met het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemerscapaciteiten: niet binden maar bevorderen!

De ondernemers die met geneutraliseerd bedrijfskapitaal werken, kunnen volledig op basis van hun deskundigheid werken in dienst van de organisatie, zonder door te veel eigenbelang gestoort te worden. Zij kunnen zich richten op het aanbieden van kwalitatief hoogstaand producten (of dienstverlening) en zo tegemoet komen aan de diepere behoeften van hun doelgroep.

De Sleipnir-ondernemers hebben de ruimte om ten volle als ondernemer te werken. Het bestuur van stichting Sleipnir bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van de aangesloten bedrijven. Het geneutraliseerde bedrijfskapitaal wordt ingezet als een paard dat een ruiter draagt en door die ruiter gestuurd wordt (maar dat -bij Sleipnir bedrijven- geen eigendom van de ruiter is). Het is in de ruim 30jarige praktijk van stichting Sleipnir gebleken dat vaak ten onrechte wordt aangenomen dat een ondernemer alleen verantwoordelijkheid voor het bedrijf kan dragen wanneer het zijn eigen bedrijf betreft.

Op weg naar de toekomst

Een renderend bedrijf dat kwaliteit levert en op mens en milieu-vriendelijke wijze in behoeften voorziet, verdient toekomst. Wanneer het om een geneutraliseerd bedrijf gaat, is het aanzienlijk makkelijker zo’n bedrijf voort te zetten dan een bedrijf dat privé-eigendom is. Het geneutraliseerde vermogen van een Sleipnir-bedrijf hoeft immers niet overgenomen (lees overgekocht) te worden (met alle vermogenslasten die dat voor de toekomst van het overgenomen bedrijf oplevert). Wanneer een geschikte opvolgende ondernemer gevonden is, kunnen met wederzijdse instemming goede afspraken worden gemaakt. Zo kan het bedrijf verder op weg naar de toekomst zonder dat de beschikbaarheid van vermogen voor een overname een al te grote rol speelt. Dit is vooral belangrijk wanneer jonge ondernemers zo'n bedrijf willen voortzetten.

Een groter geheel als uitgangspunt

Dat een onderneming deskundig en bekwaam wordt geleid, is niet alleen in het belang van degenen die direct bij die onderneming betrokken zijn, maar ook in het belang van consumenten, toeleveranciers en zakelijke relaties. Feitelijk bestaat er een grote sociale kring van mensen om een onderneming heen. In hun werken en samenwerken proberen de ondernemers van Sleipnir dit grotere geheel in hun overwegingen en besluiten te betrekken.

Dat doen zij ook in hun onderling beraad over de vraag waar het kapitaal van de Stichting het vruchtbaarst kan worden ingezet, of in hun afwegingen om bijvoorbeeld culturele of andere initiatieven met schenkgeld of anderszins te ondersteunen.