menu

Achtergronden 

Activiteiten

Neutraliseren van kapitaal

Het neutraliseren van bedrijfskapitaal is voor Stichting Sleipnir de hoofdactiviteit. Met neutraliseren van bedrijfskapitaal wordt bedoeld, dat het vermogen van een onderneming geen persoonlijk eigendom blijft maar gemeenschappelijk eigendom wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat ondernemers een bedrijf teveel als hun persoonlijk eigendom gaan beschouwen en hun besluiten teveel door egoïsme worden geleid. uiteindelijk is een bedrijf van zichzelf en wordt beheerd door ondernemende mensen. Het gezamenlijke vermogen wordt opgebouwd door de inzet van alle betrokkenen: ondernemerschap, medewerkers, toeleveranciers en afnemers.

Continuïteit verzorgen

Door het beperkte eigendom van de ondernemer wordt het ook beter mogelijk om als ondernemer in en uit te treden, zonder onhaalbare financiële consequenties. Het in- en uittreden van mensen wordt hierdoor meer een ontwikkelingsvraag van mens en organisatie en minder een financiële vraag, namelijk of iemand voldoende vermogen heeft om het bedrijf te kunnen kopen. Menselijke vermogens (ondernemerscapaciteiten!) kunnen zwaarder wegen dan financiële vermogens - waarmee de continuïteit van een onderneming gediend is. Het kopen van een bedrijf is uiteindelijk toch een soort slavernij op bedrijfsniveau.

Waarom neutraliseren?

Om de economie dienstbaar te maken aan de mens, is het nodig om beslissingen te nemen die niet op een deelbelang (bijvoorbeeld een groeps- of eigenbelang) zijn gebaseerd maar die worden genomen met het oog op een zo groot mogelijk geheel.

De drang naar hoger rendement is in de moderne economie vaak verbonden met persoonlijk eigendom en staat in veel gevallen op gespannen voet met een doelbewust streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemerscapaciteiten: niet binden maar bevorderen!

De ondernemer die met geneutraliseerd bedrijfskapitaal werkt, kan volledig op basis van zijn deskundigheid werken in dienst van de organisatie, zonder door eigenbelang gestoort te worden. Hij kan zich richten op het aanbieden van een kwalitatief hoogstaand product (of dienstverlening) en tegemoet komen aan de behoeften van zijn doelgroep.

De Sleipnir-ondernemers hebben de ruimte om ten volle als ondernemer te werken. Het geneutraliseerde bedrijfskapitaal is immers als het paard dat de ruiter draagt en door hem gestuurd wordt (maar dat -bij Sleipnir- geen eigendom van de ruiter is).

Op weg naar de toekomst

Een renderend bedrijf dat kwaliteit levert en in een behoefte voorziet, verdient toekomst. Wanneer het om een geneutraliseerd bedrijf gaat, is het aanzienlijk makkelijker zo’n bedrijf voort te zetten dan een bedrijf dat privé-eigendom is. Het geneutraliseerde vermogen van een Sleipnir-bedrijf hoeft immers niet overgenomen te worden (met alle lasten die dat voor de toekomst oplevert). Wanneer een geschikte ondernemer gevonden is en met wederzijdse instemming goede afspraken zijn gemaakt, kan het bedrijf verder - op weg naar de toekomst.

Een groter geheel als uitgangspunt

Dat een onderneming deskundig en bekwaam wordt geleid, is niet alleen in het belang van degenen die direct bij die onderneming betrokken zijn, maar is ook in het belang van consumenten, toeleveranciers en zakelijke relaties ; feitelijk voor een steeds grotere sociale kring die om een onderneming heen getrokken kan worden. In hun samenwerking proberen de ondernemers van Sleipnir dit grotere geheel in hun overwegingen en besluiten te betrekken.

Dat doen zij ook in hun onderling beraad over de vraag waar het kapitaal van de Stichting het vruchtbaarst kan worden ingezet, of in hun afwegingen om bijvoorbeeld culturele of andere initiatieven met schenkgeld of anderszins te ondersteunen.