menu

Sociale driegeleding 

Achtergronden

De sociale driegeleding, beschreven door Rudolf Steiner, vormt voor onze tijd het oerbeeld van een menswaardige samenleving. In zo’n samenleving kan de mens:

 • Zich in vrijheid ontwikkelen en ontplooien.
 • In gelijkheid meebesluiten over de inrichting van de samenleving.
 • In broederschap samenwerken om in elkaars behoeften te voorzien.

Daarmee hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap elk hun eigen gebied binnen de samenleving:

 • Vrijheid in het gebied van onderwijs, religie, wetenschap en kunst.
 • Gelijkheid in het gebied van recht en politiek.
 • Broederschap in het gebied van de economie.

Door deze gebieden van elkaar te onderscheiden kunnen ze zich naar hun eigen aard ontwikkelen.

In het perspectief van de sociale driegeleding is de economie het gebied waar broederschap het te verwerkelijken ideaal is.

Voor de Sleipnirondernemers betekent dit:

 • Dat de behoefte van de consument het uitgangspunt van het ondernemen is.
 • Dat de prijsvorming transparant is.
 • Dat het prijsniveau zodanig is dat allen die aan een product hebben meegewerkt op een menswaardige wijze kunnen bestaan.
 • Dat naar associatieve verbindingen met consumenten en met andere bedrijven gezocht wordt waarin samenwerking, overleg en wederkerige belangen centraal staan.
 • Dat eigendomsrechten niet verhandelbaar zijn, dat wil zeggen dat er geen privébezit van kapitaal of productiefactoren wordt opgebouwd.

Overwinsten van Sleipnir worden incidenteel weggeschonken aan initiatieven die werken aan de vrije ontwikkeling van mensen: vruchtbare toekomstkiemen zijn te allen tijde verbonden met mensen en hun capaciteiten.