menu

Nearchus CV 

Deelnemers

John Hogervorst, oprichter/vennoot Nearchus CV:

“Nearchus CV is opgericht in 1989 en stelde zich als opgave: het uitgeven van literatuur over sociale driegeleding. De aanstoot tot de oprichting kwam vanuit een driegeledingsstichting (niet de Stichting Sleipnir) die een bescheiden kapitaaltje ter beschikking had en dat graag gebruikt zag om de belangstelling voor de sociale driegeleding in Nederland ter stimuleren.

Nearchus werd dus opgericht als driegeledingsuitgeverij en daarmee was natuurlijk direct ook duidelijk dat de vorm en de manier van ondernemen in overeenstemming met de sociale driegeleding zou moeten zijn: geneutraliseerd eigendom; scheiding van arbeid en inkomen en werken op basis van een behoefte van de consument waren op die manier de concrete thema’s.

In de loop van de jaren werd het inhoudelijk aanbod verbreed en verschenen ook antroposofische, pedagogische en medische uitgaven. Ook het al tientallen jaren bestaande driegeledingstijdschrift Driegonaal werd bij Nearchus ondergebracht. In 2002 werd een succesvolle internetboekwinkel geopend en verschenen ook de eerste deeltjes in verschillende reeksen brochures die een brede verspreiding vinden. In 2007 trad een tweede beherend vennoot toe. In de afgelopen jaren groeit het aantal nieuwe uitgaven van Nearchus gestaag. Werden er in het verleden twee tot vier uitgaven per jaar gemaakt, nu verschijnen er circa 10 nieuwe uitgaven op jaarbasis.

Sinds 2003 is Stichting Sleipnir de stille vennoot.

De samenwerking in het kader van Sleipnir werkt op verschillende manieren bevruchtend: op een heel praktisch niveau is het zinnig om met andere ondernemers te kunnen uitwisselen over de verschillende vraagstukken die binnen een onderneming kunnen spelen. De verbinding met de doelstelling van Sleipnir maakt het ook mogelijk dat gezamenlijk op basis van andere criteria kan worden gekeken naar het inzetten van het gezamenlijk vermogen. Zo kan ook worden gewerkt vanuit het criterium dat kapitaal niet alleen economisch, maar ook op andere manieren tot rendement kan leiden. Bovendien is de samenwerking in Sleipnir uniek en een ‘praktijklaboratorium’ voor het toetsen van de levensvatbaarheid van het onderliggende gedachtengoed. Dat is voor Nearchus CV, waar nog steeds, zelfs een groeiende stroom van uitgaven over sociale driegeleding en associatieve economie verschijnt, van wezenlijk belang.

De zgn ‘Nearchus Consumenten Kring’ wordt gevormd door consumenten die via een eenvoudig systeem van een vooruitbetaald inlegbedrag van € 50,00 of meer de uitgeverij van een deel van het benodigde werkkapitaal voorzien. Via deze Kring zoeken we naar mogelijkheden om ons sterker met onze doelgroep te verbinden.”

Websites