menu

De Sprank 

Deelnemers

De Sprank is een organisatie waarbinnen de peuterspeelzaal “De Vrije Speelklas” en de buitenschoolse opvang “Het Grote Huis” hun plek hebben. ‘Mogen zijn en worden wie je bent’ is daarbij de kern van waaruit wij werken met de kinderen die bij ons komen.

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen dan ook een leefruimte, een gemeenschap, creëren waarin ieder tot zijn recht kan komen binnen het geheel. We geven deze visie vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen. Naast de pedagogische visie delen we met de Vrije School Den Haag ook de zorg voor het gebouw en is er een gedeelde aandacht voor de omgeving.

Binnen de gemeenschap van De Sprank is de juf/meester de belangrijkste drager van het geheel. Zij/hij is diegene die het dagelijkse contact heeft met het kind en de ouder/verzorger. De juffen/meesters dragen samen zorg voor een goed functionerende organisatie. Hierbij horen onder meer een goede personeelsbezetting, het opvangen bij ziekteverzuim, het aansturen van vrijwilligers, het contact met (nieuwe) ouders, maar ook de inkoop van boodschappen of andere materialen en het organiseren van activiteiten en jaarfeesten. Hierdoor is er ruimte voor eenieder om zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten in te zetten, waardoor het pedagogisch handelen, groeien en ontwikkelen van hoge kwaliteit blijft. De vennoten ondersteunen daarin.

De keuze om de Sprank als commanditaire vennootschap vorm te geven met Stichting Sleipnir als commandite sluit aan bij onze basiswaarde: het vormen van een levende gemeenschap. De Sprank is daarmee niet van de vennoten, maar heeft het kapitaal ondergebracht bij Sleipnir. Zo kan het kapitaal, dat door de bijdrage van de ouders en overheid wordt opgebouwd, ten goede komen aan opnieuw deze gemeenschap. Waarin Sleipnir op zijn beurt ook een gemeenschap vormt waarin de deelnemende bedrijven met elkaar het kapitaal op een zinvolle manier bestemmen.