menu

Coöperatie Odin u.a. 

Deelnemers

Koos Bakker, sinds de oprichting in 1983 met het bedrijf verbonden:

“Al ruim 30 jaar lang bewandelen we in onze bedrijfsvoering nieuwe wegen, in overeenstemming met de missie van de coöperatie Odin. De vier hoofdpunten van onze bedrijfsmissie zijn:

1. We willen meewerken aan het gezond houden en gezond maken van de aarde. Dat betekent dat wij zoveel als mogelijk kiezen voor producten van biologisch-dynamische kwaliteit. De biologisch-dynamische landbouw streeft immers niet alleen naar gezonde producten, geteeld zonder kunstmest, bestrijdingsmiddelen e.d., maar is ook een actieve verzorging en ontwikkeling van de aarde.

2. We willen actief bijdragen aan de consumptie van levenskrachtige voeding. Ook dat brengt ons bij producten uit de biologisch-dynamische landbouw die vol levenskrachten zijn en tot het beste behoren wat aarde, plant en dier te bieden hebben.

3. We willen zó werken dat alle mensen die in de keten - van boer tot consument - betrokken zijn, de mogelijkheid krijgen en gestimuleerd worden zich te ontwikkelen.

4. We willen werken op basis van de uitgangspunten van de associatieve economie.”

“De aarde, de landbouw en de mens staan voor ons centraal. Als bedrijf maken we ons daarom sterk om zoveel mogelijk geld, afkomstig uit bedrijfswinsten, naar de landbouw en naar de cultuur te laten vloeien. Een gezonde landbouw brengt gezonde vruchten voort en dat draagt bij aan de gezondheid van de mens, en het woord ‘gezond’ bedoel ik hier in ruime zin.

Bij een gezonde landbouw hoort ook een gezonde economie en daar proberen wij actief vorm aan te geven. Natuurlijk vervullen we daarin maar een beperkte rol, ik beschouw ons in zekere zin als een laboratorium; wij proberen in het klein uit wat misschien, mede op basis van de ervaringen die wij opdoen, op grotere schaal ook vruchtbaar kan zijn.

In een gezonde economie moet transparant en afgewogen worden omgegaan met kapitaal (waarvoor en onder welke voorwaarden wordt kapitaal ingezet?), met de prijsvorming (wat is voor product X of Y een billijke prijs die recht doet aan alle betrokkenen?) en met de beloning van de werkende mensen.

Om hierin echt keuzes te kunnen maken is het eigenlijk een voorwaarde dat op een gezonde manier met ‘eigendom’ wordt omgegaan; met het eigendom van het bedrijf zelf, met de goodwill en met de winsten. Deze elementen zijn in onze structuur losgekoppeld van privépersonen: ze zijn dus geen privébezit.

Uit deze dingen volgt natuurlijk ook dat wij de ambitie hebben om op een open en menswaardige manier samen te werken, binnen ons bedrijf maar ook met boeren, verwerkers én met onze klanten.”

“Door zo bezig te zijn, intern en extern aan gezonde verhoudingen te werken, bouw je als bedrijf een vorm van integriteit, een soort ‘immuunsysteem’ op ten opzichte van invloeden vanuit de gewone economie, die niet allemaal even gezond zijn. Ik ben er van overtuigd dat onze manier van werken niet strijdig is met de eigen economische ontwikkeling van het bedrijf, integendeel!

Een gezonde plant heeft ook een sterke eigen integriteit en brengt veel en goede vrucht voort. Dat hopen wij ook te doen en in laatste instantie is menselijke ontwikkeling de belangrijkste vrucht waaraan we kunnen bijdragen.

Uit deze dingen volgt natuurlijk ook dat wij de ambitie hebben om op een open en menswaardige manier samen te werken, binnen ons bedrijf maar ook met boeren, verwerkers én met onze klanten.”

“Door zo bezig te zijn, intern en extern aan gezonde verhoudingen te werken, bouw je als bedrijf een vorm van integriteit, een soort ‘immuunsysteem’ op ten opzichte van invloeden vanuit de gewone economie, die niet allemaal even gezond zijn. Ik ben er van overtuigd dat onze manier van werken niet strijdig is met de eigen economische ontwikkeling van het bedrijf, integendeel!

Een gezonde plant heeft ook een sterke eigen integriteit en brengt veel en goede vrucht voort. Dat hopen wij ook te doen en in laatste instantie is menselijke ontwikkeling de belangrijkste vrucht waaraan we kunnen bijdragen.

De Cooperatie Odin is 100% eigenaar van de holding Odin International B.V.

Coöperatie Odin is een coöperatie op aandelen/participaties en kent de volgende typen leden:

  • ondernemersleden: medewerkers in dienst bij een onder de coöperatie vallende onderneming, die hun capaciteiten en talenten inzetten voor het doel van de coöperatie.
  • kapitaalleden: rechtspersonen die in de statuten de ideële doelstelling hebben omschreven dat zij beleggen, investeren of participeren in ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van biologische (dynamische) landbouw en voeding en/of sociaal-economisch verantwoord en duurzaam ondernemen.
  • participerende leden: personen die als klant, medewerker of leverancier belang hebben bij de doelstelling van de coöperatie en deze willen ondersteunen.
  • begunstigden: instellingen of personen die d.m.v. onderzoek, scholing of culturele activiteiten bijdragen aan de doelstelling van de coöperatie. Op grond hiervan ontvangen zij een deel van het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de Estafette Academie of de stichting Odin Imkerij.

De dochter van Odin International, Estafette Odin B.V. bestaat uit drie onderdelen:

Groothandel, logistiek & dienstverlening

De groothandel en centrale vestiging bevinden zich in Geldermalsen.

Hier worden aanvoer en distributie verzorgd van een compleet assortiment biologisch-dynamische en biologische producten van een vaste groep boeren, telers, verwerkers en andere producenten uit binnen- en buitenland. Voor deze leveranciers en voor onze afnemers ontwikkelen wij steeds meer aanvullende diensten, zoals administratie en automatisering.

Odin-abonnementen en de Odinwebwinkel

Wekelijks halen bijna 12.000 Odin-abonnees bij één van de circa 200 Odin-Afhaalpunten in Nederland hun Groente- en/of fruitabonnement op.

Via de Odin-webwinkel is een compleet assortiment biologisch-dynamische en biologische producten te bestellen die bij een van de afhaalpunten kunnen worden opgehaald.

Estafette-winkels

Een groep van 18 professionele en moderne winkels met een compleet assortiment biologisch-dynamische en biologische voeding, gevestigd in Amsterdam Westerpark, Amsterdam Zeeburg, Amsterdam Bos&Lommer, Amsterdam Ceintuurbaan, Alkmaar,Bergen, Delft, Amersfoort, Den Haag, Maastricht, Nijmegen, Ede, Breda, Utrecht, Dordrecht, Driebergen, Arnhem en Zutphen.

Odin werd opgericht in 1983 (als Odin CV) als verdeelpunt van biologische en biologisch-dynamische groenten. Stichting Sleipnir was de stille vennoot. Nu is stichting Sleipnir (medeoprichter van de coöperatie Odin) het eerste kapitaallid van de coöperatie Odin. Het bestuur van de coöperatie vormt tegelijkertijd de directie van het bedrijf Estafette Odin B.V. en wordt gekozen uit de groep ondernemersleden De directie wordt gevoerd door Koos Bakker, Ben Gevonden en Theo Boon

Websites