menu

Bedrijf verkopen voor pensioen 

Hoe kun je als ondernemer voor je pensioen zorgen?

Inderdaad veel ondernemers zouden graag willen dat ze hun bedrijf zouden kunnen verkopen als ze met pensioen gaan en dan van de opbrengst hun pensioenvoorziening maken. In de praktijk komt daar heel vaak niets van terecht en blijkt het dus een illusie te zijn. Sleipnir wil deze illusie graag doorbreken.

Om te beginnen hebben veel ondernemers geen bedrijf dat makkelijk verkoopbaar is. Vaak moet er voor de pensionering veel worden gedaan om daadwerkelijk overname door anderen te kunnen realiseren. Ook moet het bedrijf een zekere omvang hebben en moet het te runnen zijn zonder de specifieke kennis en ervaring van de oorspronkelijke ondernemer. Veel ondernemingen komen nooit zo ver dat overname realiseerbaar is.

Voor veel ondernemers in de huidige tijd is het ondernemen in een bepaalde onderneming geen levensvervullende opdracht. Tijdelijk kan het in hun biografie heel belangrijk zijn om de ondernemersfunctie binnen een onderneming te vervullen. Daarvoor en daarna kunnen dan andere opgaven aan de orde zijn. Toch is het voor hen en voor hun opvolgers en voorgangers belangrijk dat zo'n onderneming dan aanwezig is en voort kan bestaan. Bij de opvolging is dus niet het vraagstuk aan de orde wie het meeste kan betalen, maar wie het beste in de komende tijd die functie kan vervullen. Verkoop van een onderneming kan daardoor geen geschikte oplossing zijn bij het oplossen van het opvolgings-vraagstuk.

Daarnaast is het verkopen van een bedrijf eigenlijk onzinnig, wanneer je daar dieper op in gaat. Heel vaak worden bedrijven bij verkoop ontbonden en worden de activiteiten in een ander bedrijf onder gebracht. Het is een grote vraag of medewerkers , klanten en toeleveranciers zo blij zijn met een verkoop? Het overgenomen bedrijf moet na de verkoop de lasten dragen van het pensioen (en vaak meer dan dat) van de oorspronkelijke eigenaar. Eigenlijk zou je de verkoop van een bedrijf als een soort slavernij kunnen zien op bedrijfsniveau. Het zogenaamde “cashen” kan feitelijk als een soort diefstal van het vermogen van een bedrijf worden gezien.


Vanuit Sleipnir gezien is een bedrijf ook een geestelijk wezen, met eigen rechten en plichten, maar ook met een eigen biografie. Dat mag niet door verkoop doorkruisd worden. Een ondernemer moet dat aanvoelen en kan daardoor zo’n bedrijf vertegenwoordigen, met respect voor de biografische fase waar het bedrijf in verkeert. Dat is wat anders dan een bedrijf voor persoonlijke doeleinden gebruiken.

Maar hoe dan wel pensioen opbouwen? Nu eigenlijk heel simpel. Gedurende de tijd dat een ondernemer een bedrijf runt, mag hij best een redelijk deel van de winst krijgen. Daaruit moet hij dan een pensioenvoorziening opbouwen. Dat kan door te sparen, door deelname aan een pensioenfonds, maar ook door te beleggen in zaken waar hij verstand van heeft, bijvoorbeeld door een huis te kopen. Het kan ook door een deel van zijn privévermogen onder te brengen binnen stichting Sleipnir of als lening of deelname binnen andere bedrijven waar hij het belang van inziet. Dan kan bij pensionering een bepaalde uitkering worden afgesproken.