menu

Stichting Sleipnir 

Sleipnir is het paard van Odin, zoals deze in de Noorse mythologie wordt beschreven. Zoals Sleipnir Odin draagt, zo draagt het bedrijfskapitaal de ondernemer.

Met de Stichting Sleipnir als gemeenschappelijke stille vennoot, werken ondernemers uit tien bedrijven samen zonder dat zij privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door de Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers.

Deze beschouwen hun bedrijven niet als persoonlijk eigendom en kunnen zich daarmee volledig richten op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten of diensten die voorzien in de behoefte van hun afnemers.

Daarmee werken zij aan een economie die op een in sociaal opzicht gezonde leest is geschoeid.